Walstroom Scheveningen

In opdracht van Klaver hebben wij een tweetal walstroominstallaties aangelegd in de Eerste en Derde Haven van Scheveningen. Walstroom is een stroomvoorziening op de kade (wal) van de haven. Op deze voorziening kunnen schepen worden aangesloten en zo worden voorzien van elektriciteit.

Het bijzondere aan deze walstroominstallatie is het gelijktijdig kunnen gebruiken van 50Hz en 60Hz schepen, met verschillende voltages.

Door walstroom aan te leggen voor grote schepen wordt de lucht in de omgeving schoner en nemen geluidshinder en trillingen af.

In de Eerste Haven zijn er in totaal zes walstroomaansluitingen gerealiseerd, in de Derde Haven is een aansluiting gemaakt voor onder andere de schepen van Rijkswaterstaat. Vaste schepen in de haven, maar ook schepen van ‘buiten’ kunnen gebruikmaken van deze walstroom.

Specificaties van de walstroomvoorziening in de Eerste haven voor ‘openbaar’ gebruik; in hoofdzaak de Rijksrederij en de visserijreders Jaczon en Van der Zwan:

 • 6 bovengrondse aansluitvoorzieningen:
  – 4 enkelvoudige aansluitpunten van 1 x 250kW voor zowel 50Hz/400V als 60Hz/440V
  – 1 dubbele aansluiting van 2 x 250kW voor zowel 50Hz/400V als 60Hz/440V, gelijktijdig te gebruiken
  – 1 gecombineerde aansluiting van 1 x 500 kW en 1 x 250kW voor zowel 50Hz/400V als 60Hz/440V, alternatief te gebruiken
 • Maximaal gelijktijdig te leveren vermogen 1500kW voor het geprojecteerde systeem in de 1e haven
 • Aansluiting op alle schepen te realiseren met ‘singles’ voorzien van 400A Powerlock stekkers.

Derde haven – Walstroomvoorziening voor de Rijksrederij, op eigen grond van de Rijksrederij:

 • 1 bovengrondse aansluitvoorziening
 • – 1 dubbele aansluiting van 2 x 175kW voor 50Hz/400V in de 3e haven
 • Maximaal gelijktijdig te leveren vermogen 350kW